7 สถานที่พาลูกเที่ยว เสริมพัฒนาการด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์สวย

สำหรับครอบครัวที่มีลูกจะเข้าใจดีว่า “พัฒนาการของลูก” เป็นสิ่งสำคัญ พ่อแม่มีหน้าที่กระตุ้นพัฒนาการของลูกให้เติบโตได้อย่างเหมาะสม การพาลูกเที่ยวธรรมชาติเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่จะช่วยให้เด็ก ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหา ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการลูกได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านอารมณ์ ความคิด หรือการปรับตัวให้เข้ากับสังคม จะพาลูกเที่ยวที่ไหนดี วันนี้เรามี 7 สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามที่เดินทางง่าย และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มาฝาก

สถานที่พาลูกเที่ยวธรรมชาติต่างจังหวัด เดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพ

สถานที่พาลูกเที่ยวธรรมชาติต่างจังหวัด เดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพ

สถานที่ที่จะพาลูกเที่ยวเสริมพัฒนาการที่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางง่ายมีหลายสถานที่ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอุทยาทแห่งชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์สวยงาม ภูเขา และน้ำตก ซึ่งนับเป็นศูนย์ศึกษาทางธรรมชาติและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้ที่ช่วยเสริมพัฒนาการของเด็กผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างการดำนา การปลูกป่าชายเลน การปั่นจักรยานเพื่อชมสวนผลไม้ รวมถึงการเรียนรู้วิธีทำน้ำตาลมะพร้าวอีกด้วย วันนี้เราขอหยิบยก 7 สถานที่พาลูกเที่ยวธรรมชาติที่น่าสนใจ ดังนี้

1. อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ที่นี่นอกจากเด็กๆ จะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันเขียวขจีแล้ว ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ยังมีกิจกรรมดีๆ อย่างการดูนก การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ การส่องสัตว์ยามค่ำคืน รวมไปถึงการดูดาว เป็นต้น เด็กๆ จะได้เรียนรู้วงจรชีวิตของสัตว์ เรียนรู้การปรับตัวให้เข้าสังคม รู้จักการสังเกต การตั้งคำถาม และหาคำตอบ

2. อุทยานแห่งชาติไทรโยค

อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ป่าวังใหญ่ ป่าแม่น้ำน้อย ป่าห้วยเขยง แม่น้ำแควน้อย ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสน้ำตกไทรโยก จึงทำให้ที่นี่ยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเรื่อยมา

ภายในอุทยานแห่งชาติไทรโยคมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การพาลูกเที่ยวเสริมพัฒนาการเป็นอย่างมาก อาทิ น้ำตกไทรโยคน้อย น้ำตกไทรโยคใหญ่ ถ้ำดาวดึงส์ และถ้ำละว้า โดยภายในถ้ำ เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหินงอก หินย้อย ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะได้เห็นความสวยงามสะดุดตาไม่มากขนาดนี้

3. ไร่หยดพิรุฬ

เด็กๆ จะได้มีโอกาศในการค้นหาตัวเองและความชอบของตัวเอง และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีกิจกรรมที่ช่วยเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ อาทิ การเพาะกล้า การวาดรูป และการปั้นดินเหนียวสวนในขวดแก้วนับเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี

4. ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้)

ที่นี่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เด็กๆ จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนาไทย ความรู้เกี่ยวกับข้าวนาปรังทั้ง 12 ชนิด และมีแปลงนาสาธิตที่ให้เด็กๆ ได้ลองดำนาปรัง และด้วยจิตวิญญาณของชาวนาไทย สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือ ควาย เด็กๆ จะได้มีโอกาสป้อนหญ้าเลี้ยงควายเป็นปลูกฝังความเมตตาในจิตใจให้กับเด็ก

นอกจากนี้ ยังมีหอเตือนภัยชาวนาที่สามารถขึ้นไปชมวิวดูภาพศิลปะจากมุมสูงได้ เป็นการสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยในราชวงศ์จักรี ทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในมุมมองใหม่

5. Little Tree, House of Learning

ที่นี่ตั้งอยู่จังหวัดนครปฐม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เด็กๆ จะเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมต่างๆ กับ “ค่ายจังหวะแห่งชีวิต” ที่จัดขึ้นในช่วงปิดเทอม โดยกิจกรรมที่จัดได้แก่ การวาดภาพศิลปะ การถักเชือก ซึ่งเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และฝึกสมาธิเด็กได้ดี

6. ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน

ที่ศูนย์แห่งนี้เด็กๆ จะได้นั่งเรือหางยาวล่องไปตามลำน้ำ ชมนกนานาชนิด ลิงแสม พร้อมกับได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงอย่างใกล้ชิด เด็กๆ สามารถทำกิจกรรมการปลูกกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนได้ โดยศูนย์จะเตรียมเรือหางยาว กระดานเลน กล้าไม้ พร้อมอุปกรณ์การปลูกกล้าให้ นอกจากการปลูกกล้าไม้แล้ว ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม เด็กๆ จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย และรู้จักเรื่องระบบนิเวศของป่าชายเลนอีกด้วย

7. ศูนย์ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์บ้านบางพลับ

ชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรกรรมตั้งอยู่ที่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ถึง 20 ฐาน อาทิ การทำซอจากกะลามะพร้าว การทำขนมไทยพื้นบ้าน ขนมไทยในวรรณคดี กระบวนการการทำน้ำตาลมะพร้าว ฯลฯ ซึ่งน้ำตาลมะพร้าวเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงคราม ด้านในศูนย์จะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอันร่มรื่น สามารถปั่นจักรยานชมสวนผลไม้ก็ได้ เหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น สังเกตสิ่งต่างๆ รอบตัว พร้อมตั้งคำถามและหาคำตอบ

พาลูกเที่ยวธรรมชาติ เสริมพัฒนาการที่ดี

พาลูกเที่ยวธรรมชาติ เสริมพัฒนาการที่ดี

การพาลูกเที่ยวธรรมชาติ นอกจากเด็กๆ จะได้ความรู้ ความสนุกสนาน และมีช่วงเวลาแห่งความสุขกับครอบครัวแล้ว กิจกรรมต่างๆ ที่เด็กได้มีส่วนร่วมยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่สำคัญกับเด็กอีกด้วย ดังนี้

• เสริมสร้างความมั่นใจ

ความมั่นใจสามารถปลูกฝังได้ผ่านการทำกิจกรรมกับครอบครัว ด้วยการปล่อยให้ลูกได้สัมผัสกับธรรมชาติ สัมผัสกับต้นไม้ หญ้า ดิน เลน ฯลฯ หากกิจกรรมที่เด็กอยากทำเป็นสิ่งที่เสริมสร้างพัฒนาการได้ ควรปล่อยให้เด็กได้ลงมือทำเอง เมื่อทำสำเร็จเด็กจะเกิดความภาคภูมิใจ และสั่งสมเป็นความมั่นใจได้

เสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้ให้ลูก

• เสริมสร้างจินตนาการและการเรียนรู้

จินตนาการมีความสำคัญพอๆ กับความรู้ หากมีความรู้แต่ไม่มีจินตนาการ เด็กๆ ก็จะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ หรือถ้ามีแต่จินตนาการแต่ไม่มีความรู้ สิ่งนั้นๆ ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้น การพาลูกเที่ยวธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งที่ครอบครัวควรให้การสนับสนุน โดยเริ่มจากจังหวัดที่ใกล้กับกรุงเทพฯ ก่อน เพราะใช้เวลาเดินทางไม่นาน

• ฝึกความรับผิดชอบ

การพาลูกเที่ยวต่างจังหวัด ต้องมีการวางแผน การเตรียมข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบ One Day Trip หรือจะพักค้างคืน เด็กๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การวางแผนในการเดินทาง การเตรียมข้าวของของตัวเอง และรับผิดชอบสัมภาระของตัวเองไม่ให้สูญหาย

ให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

• ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

การให้เด็กๆ ได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปโดยเฉพาะกับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จะส่งผลให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นและตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เป็นการฝึกให้เด็กได้สังเกต ตั้งคำถาม และหาคำตอบไปโดยปริยาย

• เรียนรู้การแก้ไขปัญหา

การปล่อยให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง นอกจากจะได้ความรู้ และความสนุกแล้ว เด็กๆ ยังได้ทักษะการแก้ไขปัญหาอีกด้วย เพราะการแก้ไขปัญหาต้องอาศัยการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ซึ่งถ้าเด็กวิเคราะห์ถึงสาเหตุได้ถูกต้อง ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

คำแนะนำสำหรับมือใหม่หัดพาลูกเที่ยวเสริมพัฒนาการ

คำแนะนำสำหรับมือใหม่หัดพาลูกเที่ยว

ครอบครัวที่เป็นมือใหม่ในการพาลูกเที่ยวต่างจังหวัด สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ เลยก็คือ การตรวจเช็คสภาพอากาศให้ดีในช่วงที่จะไปเที่ยว เพราะสิ่งนี้จะเป็นเครื่องนำทางที่ดีให้กับเรา เพื่อให้เราได้รู้ว่าต้องเตรียมเสื้อผ้าประเภทไหนไปบ้าง พร้อมกับอธิบาย ทำความเข้าใจกับลูกว่าเรากำลังจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง มีรายละเอียด ดังนี้

• เช็กสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง

ก่อนออกจากบ้านควรเช็คสภาพอากาศให้แน่ใจอีกครั้ง ว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ เพราะอากาศที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลให้การเดินทางไม่สะดวกเท่าที่ควร รวมถึงจะได้มีการเตรียมข้าวของให้เหมาะกับสภาพอากาศได้ทัน

• ออกเดินทางตั้งแต่เช้า

ข้อนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมือใหม่ที่หัดพาลูกเที่ยว เพราะหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จะได้มีเวลาแก้ไขได้ทัน รวมถึงหากเราต้องการแวะพักระหว่างทางก็ทำได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องเร่งรีบ

• อธิบายให้เขาเข้าใจว่ากำลังจะไปไหน

ควรอธิบายและทำความเข้าใจกับลูกด้วยว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบ้าง ที่นั่นจะมีกิจกรรมอะไรให้เราได้เรียนรู้ รวมถึงที่พักว่าเราจะพักที่ไหน เพื่อให้ลูกได้มีส่วนรับรู้ และที่สำคัญ ยังทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาคือคนสำคัญของครอบครัว

แพ็คกระเป๋าเตรียมพร้อมก่อนพาลูกเที่ยวต่างจังหวัด

แพ็คกระเป๋าเตรียมพร้อมก่อนพาลูกเที่ยวต่างจังหวัด

การแพ็คกระเป๋าก็ต้องมีการวางแผนเช่นกัน ควรเตรียมข้าวของตั้งแต่เนิ่นๆ เผื่อขาดเหลือสิ่งไหนจะได้จัดหาได้ทัน ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่ต้องเตรียมและขาดไม่ได้ มีดังนี้

• เอกสารสำคัญในการเดินทาง

เอกสารสำคัญ ได้แก่ เอกสารการจองที่พัก ตั๋วโดยสาร บัตรประชาชน ใบขับขี่ นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารด้วย ในปัจจุบันที่พักบางที่มีการยืนยันการจองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเก็บไว้ในสมาร์ทโฟนได้ เราอาจดาวน์โหลดหรือแคปหน้าจอเก็บไว้ ป้องกันหากเกิดกรณีสัญญาณอินเตอร์เน็ตขาดหาย

เตรียมกระเป๋า

• เตรียมกระเป๋า

หลังจากเช็คสภาพอากาศรวมไปถึงกิจกรรมที่จะให้ลูกๆ ได้เรียนรู้แล้วก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าเราควรเตรียมเสื้อผ้าประเภทไหนไปบ้าง และควรเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆ เช่น หมวก เสื้อยืด และกางเกงขาสั้น หากลูกจะไปทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เป็นต้น

• ขนม ของว่างเติมพลัง

การให้เด็กได้ทานขนมหรือของว่างระหว่างการเดินทาง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถป้องกันเด็กงอแงได้ และที่สำคัญ อาจใช้เป็นอาหารรองท้องในยามหิวได้

• ทิชชูและทิชชูเปียก

ทิชชูและทิชชูเปียกเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการพาลูกเที่ยวต่างจังหวัด เพราะหลังจากการทำกิจกรรมทางธรรมชาติเรียบร้อยแล้ว ลูกอาจจะหิว การใช้ทิชชูเปียกเช็ดทำความสะอาดมือลูกก่อนกินขนมเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อป้องกันเชื้อโรคเข้าปาก

กล้องถ่ายรูป

• กล้องถ่ายรูป

การได้พาลูกเที่ยวต่างจังหวัด เป็นทริปแห่งความสุขของครอบครัว พลาดไม่ได้ที่จะต้องมีการบันทึกภาพเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ อย่าลืมเตรียมขาตั้งกล้อง หรือไม้เซลฟี่ไปด้วย เพื่อการเก็บภาพแห่งความประทับใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ยาสามัญและยาประจำตัว

• ยาสามัญและยาประจำตัว

อะไรๆ ก็สามารถเกิดได้ โดยเฉพาะกับร่างกาย การเตรียมยาสามัญไปด้วยอย่าง ยาแก้ปวด ยาแก้ไข้ ยาแก้แพ้ ยาแก้เมารถ/เมาเรือ ยาทาแผล พลาสเตอร์ปิดแผล และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงหากใครมีโรคประจำตัวอย่าลืมนำยาประจำตัวไปด้วย

• ตุ๊กตาหรือของเล่นชิ้นโปรด

เด็กๆ มักจะมีเพื่อนในจินตนาการ ลูกจะมีความอุ่นใจที่ได้นำตุ๊กตาหรือของเล่นชิ้นโปรดไปเที่ยวด้วย เพราะระหว่างการเดินทาง ตุ๊กตาหรือของเล่นชิ้นโปรดเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นเพื่อนแก้เหงาได้ดีทีเดียว

การได้เดินทางท่องเที่ยวถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโปรดของหลายๆ ครอบครัว เพราะนอกจากจะถือเป็นการพักผ่อนแล้ว ยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นกันมากขึ้นอีกด้วย ไม่เพียงเท่านี้การพาลูกเที่ยวธรรมชาติยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ของลูกได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะในเรื่องของความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหา การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมถึงการตั้งคำถาม และหาคำตอบ สำหรับครอบครัวไหนที่กำลังคิดอยู่ว่าจะพาลูกเที่ยวที่ไหนดี อุทยานแห่งชาติที่เราได้นำมาแนะนำกันในวันนี้นับเป็นสถานที่ที่ถือได้ว่าเป็นการพาลูกเที่ยวต่างจังหวัดที่คุ้มค่าทีเดียว เนื่องจากมีธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพฯ อีกด้วย