กิจกรรม

กิจกรรม ขี่จักรยาน

กิจกรรม ขี่จักรยานภายในบริเวณรอบรีสอร์ต ออกกำลังกาย ชื่นชมธรรมชาติ

กรีนซ้อมพัตต์

กรีนซ้อมพัตต์ที่จัดเตรียมไว้ให้นักกอล์และครอบครัวได้ซ้อมหรือทำกิจกรรมกันร่วมกัน

กิจกรรมชมม้า และขี่ม้า

เป็นกิจกรรมที่เราได้เตรียมไว้บริการทุกๆท่าน โรงเลี้ยงม้า และบริเวณที่ม้าออกกำลังกาย